השתלת מכשירי שמיעה מעוגני עצם

ניתוח המיועד לאנשים הסובלים מליקוי שמיעה הולכתי או מעורב כאשר סף השמיעה העצבי שלהם תקין או כמעט תקין.

מדובר בהליך פשוט וקצר במהלכו מושתל מכשיר המעוגן לעצם הגולגולת באיזור נסתר יחסית מאחורי האפרכסת. מס' שבועות לאחר הניתוח ניתן יהיה להרכיב את המעבד החיצוני באמצעות מגנט או ישירות לבורג המחובר למשתל. המושתל יהנה מהגברה משמעותית על ידי מערכת מתוחכמת העוקפת את מנגנון הולכת גל הקול באוזן התיכונה והעברתו ישירות לאוזן הפנימית באמצעות המרת האנרגיה אקוסטית לאנרגיה ויברטורית.